Çevre Danışmanlığı

Yönetmeliğin Ek1 ve Ek2 listesinde yer alan işletmeler faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca izne ve denetime tabidir.  Bu kapsamda kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi aylık incelemeler yapan ve yıllık iç tetkik programları düzenleyen, işletme adına izin ve lisans belgelerine başvuran, başvuru konusu ilgili mevzuata uygun teknik bilgi, belge ve raporları hazırlayan bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalarının sunduğu hizmettir.

Çevre adına yapılan faaliyetler, zararlı ve kimyasal atıkların doğa için oluşturduğu ciddi bir risk söz konusu. Yine bakanlık son zamanlarda bu konuda işi çok sıkı tutuyor. Bu süreçten rahat bir şekilde geçebilmeniz için sizlere hizmet sunuyoruz.

WhatsApp chat