Çevre Lisanslar

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyetlerini sürdürdükleri süre boyunca, bir çevre görevlisi kontrolünde çalışmak zorundadırlar. Bu hizmet, ya istihdam edilen çevre görevlisi/görevlileri tarafından ya da çevre danışmanlık firmaları tarafından verilir.
Çevre Danışmanlık kapsamında, gerekli çevre izin / çevre lisanslarına başvurmak bizzat çevre görevlisi / görevlileri yetkisindedir.

Başlıca Alınması Gereken Lisanslar

Ambalaj Atıkları ile ilgili L.
Tehlikesiz Atıklar ile İlgili L.
Tehlikeli Atıklar ile ilgili L.
Bitkisel Atık Yağlar ile ilgili L.
Madeni ve Sanayi Kaynaklı Atık Yağlar ile ilgili L.
Ömrünü Tamamlamış Lastikler ve Araçlar ile ilgili L.
Tıbbi Atıklar ile ilgili L.
Atık Pil ve Akümülatörler ile ilgili L.
PCB ve PCT ile ilgili Lisanslar
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile ilgili L.
Gemilerden Atık Alınması ile ilgili L.

WhatsApp chat