Kabul Edilen Atık Kodları

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
15 01 01Kağıt ve karton ambalaj
15 01 02Plastik ambalaj
15 01 03Ahşap ambalaj
15 01 04Metalik ambalaj
15 01 05Kompozit ambalaj
15 01 06Karışık ambalaj
15 01 07Cam ambalaj
15 01 09Tekstil ambalaj
Ambalaj Atığı Geri Kazanım
15 01 02Plastik ambalaj
Tehlikesiz Atık Geri Kazanım
02 01 04Atık plastikler (ambalajlar hariç)
07 02 13Atık plastik
12 01 05Plastik yongalar ve çapaklar
16 01 19Plastik
17 02 03Plastik
19 12 04Plastik ve lastik
20 01 39Plastikler
Tehlikesiz Atık Kodları
02TARIM, BAHÇIVANLIK, SU ÜRÜNLERİ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA
HAZIRLAMA VE İŞLEMEDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
02 01 04Atık plastikler (ambalajlar hariç)
02 01 10Atık metal
03AHŞAP İŞLEME VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT
HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
03 01Ağaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden
Kaynaklanan Atıklar
03 01 01Ağaç kabuğu ve mantar atıkları
03 01 0503 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
03 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış
atıklar
03 03Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt karton üretim ve
işlenmesinden kaynaklanan atıklar
03 03 08Geri dönüşüme gitmek üzere
sınıflandırılan kağıt ve kartondan kaynaklanan
atıkla
03 03 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
04DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN
KAYNAKLANAN ATIKLAR
04 02Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar
04 02 21İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları
04 02 22İşlenmiş tekstil elyafı atıkları
04 02 99Başka bir şekilde tanımlanmamış
atıklar
07ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
07 02Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay
Elyafların İmalat, Formülasyon,
Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 02 13Atık plastik
10ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
10 11Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları
10 11 03Cam elyaf atıkları
10 11 1210 11 11 dışındaki atık camlar
12METALLERİN VE PLASTİKLERİN FİZİKİ VE
MEKANİK YÜZEY İŞLEMLERİNDEN VE ŞEKİLLENDİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
12 01Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey
İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar
12 01 01Demir metal çapakları ve talaşları
12 01 02Demir metal toz ve parçacıklar
12 01 03Demir dışı metal çapakları ve
talaşları
12 01 04Demir dışı metal toz ve parçacıklar
12 01 05Plastik yongalar ve çapaklar
12 01 2112 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme
maddeleri
16LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE
BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR
16 01Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil)
Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesi ile Araç
Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç) Kaynaklanan Atıklar
16 01 17Demir metaller
16 01 18Demir olmayan metaller
16 01 19Plastik
16 01 20Cam
17İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI (KİRLENMİŞ
ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRİYAT DAHİL)
17 02Ahşap, Cam ve Plastik
17 02 01Ahşap
17 02 02Cam
17 02 03Plastik
17 04Metaller (Alaşımları Dahil)
17 04 04Çinko
17 04 05Demir ve çelik
19ATIK YÖNETİM TESİSLERİNDEN, TESİS DIŞI
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDEN VE İNSAN TÜKETİMİ VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU
HAZIRLAMA TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
19 10Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan
Atıklar
19 12Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış
Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi,
Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar
19 12 01Kağıt ve karton
19 12 02Demir metali
19 12 03Demir dışı metal
19 12 04Plastik ve lastik
19 12 05Cam
19 12 0719 12 06 dışındaki ahşap
19 12 08Tekstil malzemeleri
20AYRI TOPLANMIŞ FRAKSİYONLAR DAHİL
BELEDİYE ATIKLARI (EVLERDEN KAYNAKLANAN VE BENZER TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE
KURUMSAL ATIKLAR)
20 01 01Kâğıt ve karton
20 01 02Cam
20 01 10Giysiler
20 01 11Tekstil ürünleri
20 01 3820 01 37 dışındaki ahşap
20 01 39Plastikler
20 01 40Metaller
    WhatsApp chat