Tehlikesiz Atık Toplama Ve Ayırma

Firmamız, 17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi’ne sahip olup tehlikesiz atık oluşturan firmalardan konteyner veya araçlarımız yardımıyla atıklar alınıp yönetimi titiz bir şekilde sürdürülmektedir.

Sanayi kuruluşlarından ya da diğer kurum ve kuruluşlardan üretimleri veya diğer faaliyetleri sonucunda oluşan geri dönüşümü mümkün tehlikesiz atıklar alınarak tesislerimize getirilmektedir. Burada ara işlemeden geçirilerek uygun geri dönüşüm tesislerine sevk edilmektedir.

Tesislerimize kabul edebileceğimiz tehlikesiz atık sınıflarını “Tesisimize Kabul Edilecek Atık Kodları” bölümünden görebilirsiniz.

Tehlikesiz Atık Toplama Ve Ayırma
WhatsApp chat