Atık Yönetimi

Üretim, uygulama ya da kullanım faaliyetleri sonrasında meydana gelen, ortaya verilmesi insan ve çevre sağlığı için tehdit oluşturan maddeler atık kapsamında değerlendirilir. Bunların henüz kaynağındayken azaltılması, ayrılması, toplanması, depolanması, bertaraf edilmesi ve geri dönüşümüne ilişkin işlemleri kapsayan yönetim şekline denir. Uzman ekibi, tecrübesi ve profesyonel çözüm ortaklıkları ile firmalara Çevre yasaları çerçevesinde mevzuatlar ve yönetmelikler hakkında bilgilendirip doğru atık yönetimi planının oluşturulması konusunda Atık Yönetimi Danışmanlığı ve uygulaması yapmaktadır.

Atık yönetimleri kapsamında yapılacaklar;

  • Atıkların sınıflandırılması ve yönetimi,
  • Tehlikeli atıkların yönetimi,
  • Ambalaj atıkların yönetimi,
  • Tıbbi atıkların yönetimi
  • PCB ve PCT atıkların yönetimi,
  • Katı atıkların yönetimi,
  • Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre yapılacak işlerin yönetimi,
  • Kimyasalların envanteri, kullanımı ve yönetimi.

Atık Yönetimi

WhatsApp chat