ÇED Raporları

Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, alınacak önlemlerin değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.

Bu kapsamda Mensan Geri Dönüşüm olarak; ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) yönetmeliği kapsamında ÇED raporlarının hazırlanması, Su Kirliliği kontrolü yönetmeliği, Emisyon ve İmisyon, Gürültü ile 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar hakkında yönetmelik kapsamında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

çed raporu, çed danışmanlık, çed danışmanlığı

WhatsApp chat